Om Bjørke gård

 

Hans Bjella Bjørke og Lisa Hoen er 4. generasjon i familien som nå driver på Bjørke gård. I tillegg til mais og grønnsaker drives det skogbruk med salg av ved, produksjon og salg av høy, dyrking av korn, Bed & Breakfast i det gamle stabburet, og man kan leie lokaler til arrangementer. Det er også mulig for skoler og barnehager å besøke gården etter avtale. Hans sine foreldre, Kristin Færden Bjella og Knut Bjella, var tidlig ute med dyrking av mais i Norge, og startet med dette i 1983. Etter hvert har dette blitt det viktigste næringsgrunnlaget på gården med selvplukk og levering av fersk mais til butikker i Oslo området.

 

Bjørkes historie

Oldefar til Hans Bjella Bjørke, Hans Bjella, kjøpte gården som 20-åring i 1897. Ha bygde opp gården tilnærmet slik den fremstår i dag gjennom å tjene gode penger på hesteoppdrett. Det lokale postkontoret holdt til på Bjørke i første halvdel av 1900-tallet. Beliggenheten øverst på en høyde med gode, varme jorder omkring, tilsier at den er en av de eldste gårdene i distriktet. Gården nevnes første gang i papirer fra 1348. I om lag 1790 ble Vestre Bjørke delt i to, og det er årsaken til at det i dag ligger flere gårdstun tett på høyden. 

 

Dyrene på gården

Det er hester, sauer, høner og katter på gården. Dyrene går ute stort sett hele sommerhalvåret i nær tilknytning til gårdstunet og er vant til å følge med på det som skjer. Vi har flere hester som leier stallplass her hele året og går her på sommerbeite.